Billkin Entertainment

Billkin Entertainment

billkin_entertainment

เรื่องที่นึกถึงทุกครั้งก็ยัง 'สวยงามเสมอ' ของ ‘กู๋โส่ย’ หรือ ‘เผือก’ ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะร้ายหรือดี เมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้นกู๋โส่ยบอกว่ามันคือสิ่งที่สวยงามเสมอ... 🧡 📺 ฟัง #Billkin_สวยงามเสมอ ได้ที่ YouTube: Billkin Entertainment #เรื่องที่สวยงามเสมอ #สวยงามเสมอ #BillkinEntertainment #PhuakPongsatorn

04.13 13:01

Billkin Entertainment 的更多帖子