War

War

warwanarat

ขอบคุณ @ftodah ที่มอบของขวัญสุดพิเศษ2สิ่งให้ผมเก็บไว้ในงานนี้ สิ่งแรกเก็บไว้กับกาย ผมจะนำของนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สิ่งสองเก็บไว้กับใจ ผมจะนำโชว์นี้ไปไว้ในความทรงจำดีๆอย่างสูงสุดเช่นกัน #Wars1stBDFanmeet

08.07 22:28

War 的更多帖子